İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler ;

 • İşletmelerde İş Güvenliği Uzmanı istihdamı
 • Risk değerlendirmesi ve raporlama çalışmaları
 • İş güvenliği saha denetimleri
 • İşyeri iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği hazırlanması
 • İş sağlığı güvenliği prosedür ve talimatların hazırlanması
 • Alt işveren İSG sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşyeri güvenlik işaretlerinin belirlenmesi
 • Kişisel koruyucuların belirlenmesi ve kullanımının kontrolleri
 • Acil eylem planının hazırlanması (iş kazası,yangın,deprem,sabotaj,basınçlı kap patlaması,sel vb.)
 • Acil durum tatbikatlarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması
 • İş sağlığı güvenliği eğitimlerinin verilmesi
 • İSG kurulu organizasyonunun gerçekleştirilmesi kayıtların tutulması
 • Kaza-Olay analizi ve raporlanma sistemlerinin kurulması ve takibi
 • İSG performans ölçümleri
 • İSG el kitabı hazırlanması
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Oluşturulması Ve Raporlanması Hizmetleri sunulmaktadır.