İşyeri Hekimliği Hizmeti

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İşyeri Hekimlerimiz ;

 • İ şverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek iş ile çalışanın uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerinde risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayeneleri yapmak
 • Gece vardiyaları dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerinde genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma programı hazırlamak,

konularında faaliyet göstermektedir.